ประกันเดินทางต่างประเทศ ทำไมจำเป็นต้องซื้อ

หลายคนสงสัยว่าเราจำเป็นต้องซื้อประกัน สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ซึ่งบางคนบอกว่าตอนเราซื้อตั๋วเครื่องบินก็มีประกันอยู่แล้ว ไม่น่ามีความจำเป็นต้องซื้ออีก ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยกระทันหันในต่างประเทศแล้วเราต้องทำอย่างไร

.

คุณล่ะ คิดว่ามีความจำเป็นต้องซื้อประกันไหม

ถ้าคุณต้องเดินทางไปต่างประเทศ!

การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทางต่างประเทศนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับการเดินทาง ส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องซื้อเพราะผู้เดินทางต้องใช้ประกอบในการยื่นขอวีซ่ากับสถานฑูต ส่วนคนที่ไม่ได้ใช้สำหรับยื่นขอวีซ่า ฉันคิดว่าเรายังคงต้องซื้อประกันอยู่ดีค่ะ เพราะเราไม่สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่างน้อยประกันจะช่วยในด้านค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ  การเจ็บป่วยกระทันหันในต่างประเทศ เพราะค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศแพงมาก หรือเมื่อเกิดการเดินทางล่าช้า (Travel Delay)

จากประสบการณ์ของฉัน เวลาฉันเดินทางไปประชุมต่างประเทศ บริษัทจะซื้อประกันเดินทางต่างประเทศเฉพาะครั้งให้ค่ะเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝัน อุบัติเหตุ การเจ็บป่วยกระทันหัน หรือสิ่งใดก็ตาม ที่ซื้อประกันเฉพาะครั้งเพราะฉันเดินทางไม่บ่อย สำหรับเพื่อนร่วมงานของฉันที่จำเป็นต้องเดินทางไปประชุมต่างประเทศหลายครั้งในหนึ่งปี บริษัทจะซื้อประกันแบบเป็นรายปีให้เลย เพราะจะคุ้มกว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวส่วนตัว ฉันก็จะซื้อประกันการเดินทางทุกครั้งเหมือนกัน

การซื้อประกันนั้นไม่ยุ่งยาก บริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเดินทางของฉัน ให้บริษัทประกัน เช่นเดินทางออกจากกรุงเทพวันไหน ไฟล์อะไร เวลาเท่าไหร่ กลับถึงกรุงเทพ วันไหน อย่างไร เพื่อออกกรมธรรม์

ส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางเอง พาครอบครัวหรือลูกๆ ไปเที่ยว และต้องการทราบราคาค่าประกัน เราสามารถโทรถามกับตัวแทนบริษัทประกันได้เลย หรือสามารถค้นหาได้จาก internet  เพราะบริษัทประกันแต่ละแห่งก็มีเวบไซด์ให้คนสอบถามค่าประกันไว้อยู่แล้ว เช่น ประกันของ AIA และบางเวบไซด์เช่น เวบ gobear สามารถเปรียบเทียบราคาได้ด้วย เพราะหน้าเวบไซด์จะมีให้กรอกว่าจะไปประเทศใด วันเวลาเดินทาง และเลือกว่าต้องการได้รับการชดเชยค่าอะไรบ้าง เสร็จแล้วกดปุ่มค้นหา ระบบก็จะประเมินราคาออกมาให้เลย

ความคุ้มครองที่จะได้รับเมื่อทำประกันเดินทาง
  • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ เมื่อเราเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยกระทันหัน
  • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
  • ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
  • ชดเชยการสูญเสียชีวิต หรืออวัยวะ
  • ชดเชยค่าใช้จ่ายเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับสู่ภูมิลำเนา
  • ชดเชยค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
  • ชดเชยค่าใช้จ่ายในการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
  • ชดเชยค่าใช้จ่ายในการพลาดต่อเที่ยวบิน
  • ชดเชยการสูญเสียหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ

นี่เป็นแค่บางส่วนของความคุ้มครองของประกันการเดินทาง ค่าประกันเป็นเงินส่วนน้อยเมื่อเทีียบกับความเสียหายเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้ซื้อประกัน ชีวิตและทรัพย์สินของเรา เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักนะคะ

Credit :AIA , web gobear

About the author

Leave a Reply