5 ways to reduce the stress of the office workers

5 วิธีลดความเครียดสำหรับคนทำงานออฟฟิศ

5 วิธีลดความเครียดสำหรับคนทำงานออฟฟิศ ในยุคของการแข่งขันในปัจจุบัน สิ่งที่สร้างแรงกดดันและความเครียดได้ต่อเนื่องมากที่สุด คือ การแข่งขันกับเวลาในการใช้ชีวิตประจำวัน  ไม่รวมการแข่งขันเพื่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานและความก้าวหน้าอื่นๆ อีกนะคะ อาชีพที่สามารถสะสมความเครียดมากที่สุด คือ อาชีพที่ต้องทำงานประจำเป็นเวลา โดยเฉพาะหนุ่มสาวชาวออฟฟิศ ที่ต้องตื่นแต่เช้าออกจากบ้านเจอปัญหารถติดและกลับมาถึงบ้านอีกครั้งก็แทบจะค่ำมืด ชีวิตในแต่ละวันแทบจะหมดแรงไปกับการเดินทางบนท้องถนน ซึ่งหลายๆ คนหรือแม้แต่เราเองก็คิดว่า ไม่เป็นไร เพราะชินแล้วกับปัญหาที่ทำงาน หรือแม้แต่ปัญหารถติด แต่เชื่อเถอะค่ะ ว่าลึกๆ แล้วเราสะสมความเครียดกันไว้ทุกคน ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้น…

5 วิธี การดูแลสุขภาพของคนวัยทำงาน

5 วิธี การดูแลสุขภาพของคนวัยทำงาน

วันนี้อยากจะเขียนถึง 5 วิธี การดูแลสุขภาพของคนวัยทำงาน เพราะวัยทำงาน คือวัยแห่งการสร้างสรรค์งาน และเป็นวัยแห่งการสร้างอนาคตให้กับตัวเอง ดังนั้นเรื่องสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรให้ความใส่ใจค่ะ ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  การดำรงชีวิตที่เร่งรีบ การแข่งขันในการเรียน การทำงาน ทำให้ผู้คนขาดการออกกำลังกาย พักผ่อนที่ไม่เพียงพอ และมีการบริโภคอาหารสำเร็จรูปที่มีคุณภาพต่ำ การเลือกรับประทานอาหารเพื่อความอร่อยมากกว่าการคำนึงถึงคุณภาพอาหารที่ได้รับ รวมถึงภาวะมลพิษต่างๆ จากสิ่งแวดล้อม ทั้งในอาหาร อากาศ น้ำ ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่รุดหน้าไป  ทำให้วัยทำงานในสมัยนี้ไม่มีเวลาในการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเอง ก่อให้เกิดโรคจากความเสื่อมต่างๆได้ง่าย