5 ways to reduce the stress of the office workers

5 วิธีลดความเครียดสำหรับคนทำงานออฟฟิศ

5 วิธีลดความเครียดสำหรับคนทำงานออฟฟิศ ในยุคของการแข่งขันในปัจจุบัน สิ่งที่สร้างแรงกดดันและความเครียดได้ต่อเนื่องมากที่สุด คือ การแข่งขันกับเวลาในการใช้ชีวิตประจำวัน  ไม่รวมการแข่งขันเพื่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานและความก้าวหน้าอื่นๆ อีกนะคะ อาชีพที่สามารถสะสมความเครียดมากที่สุด คือ อาชีพที่ต้องทำงานประจำเป็นเวลา โดยเฉพาะหนุ่มสาวชาวออฟฟิศ ที่ต้องตื่นแต่เช้าออกจากบ้านเจอปัญหารถติดและกลับมาถึงบ้านอีกครั้งก็แทบจะค่ำมืด ชีวิตในแต่ละวันแทบจะหมดแรงไปกับการเดินทางบนท้องถนน ซึ่งหลายๆ คนหรือแม้แต่เราเองก็คิดว่า ไม่เป็นไร เพราะชินแล้วกับปัญหาที่ทำงาน หรือแม้แต่ปัญหารถติด แต่เชื่อเถอะค่ะ ว่าลึกๆ แล้วเราสะสมความเครียดกันไว้ทุกคน ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้น…