Thursday, May 28, 2020
Home Tags การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

Tag: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ต้องเจ็บแค่ไหน เราถึงจะยอมเปลี่ยนแปลง

  ต้องเจ็บแค่ไหน เราถึงจะยอมเปลี่ยนแปลง! เมื่ออาทิตก่อนฉันได้อ่านงานโพสต์ของ Anontawong's Musings เรื่อง ถ้ายังไม่เปลี่ยน (แสดงว่ายังเจ็บไม่พอ)  ที่กล่าวถึงคนเราว่ามีพฤติกรรมนิสัยที่แย่ ๆ และอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น การสูบบุรี่ การเมาแล้วขับ การมาทำงานสาย แต่พวกเขาเหล่านั้นหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยที่แย่ๆ นั้นได้เลย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่านิสัยคนเราเป็นสิ่งที่ทำซ้ำๆ อยู่สม่ำเสมอทำให้สมองจดบันทึกพฤติกรรมนี้ไว้และกระทำเช่นเดิมเรื่อยมา อีกอย่างหนึ่งคือนิสัยที่แย่ๆ นั้นไม่ได้ส่งผลร้ายแรงต่อเราในทันทีทันใด จึงเป็นเรื่องยากที่เราจะเปลี่ยนนิสัยที่เราไม่ต้องการเพียงชั่วข้ามคืน . เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงนิสัยแย่ๆ เราต้องผ่านเรื่องความเจ็บปวดหรือบทลงโทษที่มากมายเสียก่อน เปลี่ยนแปลงระดับไหน ระดับที่เกิดผลกระทบในสมองของเรา จนสมองของเราเกิดกระบวนการความเข้าใจแล้วว่าเราต้องหยุด หากไม่หยุดตัวเราจะได้รับอันตรายที่ร้ายแรง...
1,154FansLike

WE PICKS